Ordinances & Resolutions

Ordinance NumberDescriptionApproval Date
2013-01Revised Revenue Code 20122/4/2013
2013-02Declaring "Baras Mabuhay" as official hymn and "Kayang Kaya kung Sama Sama" as official march of the municipality2/25/2014
2013-03Nagtatakda ng Pangalan ng mga Daan sa Buong Nasasakupan ng Barangay Pinugay
2013-04Municipal Health and Sanitation Code
2013-05Nag-aatas sa Lahat ng Nag-aaplay ng Lisensiya sa Kasal na Magkaloob ng Dalawang Piraso ng Indigenous na Puno bilang Requirement sa Lisensiya ng Kasal
2013-06Expropriation of First Macro Bank property at Sitio Kay Iloco Barangay Evangelista
2013-07Re-zoning of parcel of land from agro-forestry to residential development zone in Barangay San Salvador (Two Ynares Village A relocation site)
2013-08Re-zoning of parcel of land from agro-forestry to residential development zone in Barangay San Salvador (Two Ynares Village B relocation site)
2013-09Nagtatakda ng Pangalan ng mga Daan sa Buong Nasasakupan ng Barangay San Salvador
2013-10Adopting Administrative Order No. 01, series of 2002 issued by the Department of Agriculture, converting parcels of land in Barangay Pinugay from ecological preservation zone to residential/commercial use
2013-11Nagkakaloob ng Tulong-Pinansiyal sa Pamilya ng Namayapang Kasapi ng Persons with Disabilities
2013-12Regulating the establishment of relocation sites within the territorial jurisdiction of Baras, Rizal
2014-13An Ordinance Formally Establishing the Municipal Library and Information Center, Providing Funds Therefor and for Other Purposes3/4/2014
2014-15An Ordinance Imposing the Collection of Different Laboratory Fees from "Baras Rural Health Unit"3/4/2014
2014-19An Ordinance Enacting the Gender and Development Code of Baras, Rizal and Other Purposes7/1/2014